کودکان ,استثنایی ,ماندگی ,مانده ,هوشی ,بهره هوشی ,کودکان استثنایی ,ماندگی تحصیلی ,میزان متوسط , عقب ماندگی

 

«راهــــــکار های رفع  عقب ماندگی

 تحصیلی دانش آموزان»

هادی دهقانیان نصرآبادی

      هر شاگردی که نتیجه درسی او کمتر از میزان متوسط باشد عقب مانده نامیده می شود.  عقب ماندگی تحصیلی ممکن است بر اثر نارسایی های هوشی، بدنی، محیطی پدید آید که افراد (معلول) نابرخوردار یا استثنایی را تشکیل می دهد. اما اصطلاح استثنایی به کودکان عقب مانده و پیشرفته هر دو اطلاق می شود.  بدین معنا که بازده کار کودکان استثنایی عقب مانده کمتر از حد بهنجار و استثنایی پیشرفته فراتر از میزان متوسط است. برای آموزش هر دسته از این کودکان شرایط خاصی وجود دارد، به ویژه از کودکان استثنایی عقب مانده که از نابینایی، ناشنوایی، فلج، نارساخوانی رنج می برند یا گرفتار عقب ماندگی ذهنی، فقر اقتصادی و گرفتاری های خانوادگی هستند به اختصار سخن به میان می آید. معمولاً کودکانی که بهره هوشی شان کمتر از 80 باشد در درس های خود چندان موفقیتی به دست نمی آورند، این دسته از کودکان که عقب ماندگان هوشی یا ذهنی نامیده می شوند عبارتند از کانا، کودن، مرزی که در این مبحث به بسیار وابسته، تربیت پذیر و آموزش پذیر عنوان می شوند.  کودک بسیار وابسته دارای پایین ترین بهره هوشی است و در سراسر زندگی قادر به مواظبت از خود نیست و باید همواره در پرورشگاه یا سازمان بهزیستی نگهداری شود.  بدین جهت هرگز به مدرسه راه نمی یابد و نباید از او هیچ کار مثبت و سازنده ای را انتظار داشت.

 

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : سِپَنجی سَرای
برچسب ها : کودکان ,استثنایی ,ماندگی ,مانده ,هوشی ,بهره هوشی ,کودکان استثنایی ,ماندگی تحصیلی ,میزان متوسط , عقب ماندگی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : رفع عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان؛ چگونه؟؟